-->
   Akta / Pekeliling
                
                   PERATURAN DALAM PEKELILING / SURAT PEKELILING
 
 
   Bil
Pekeliling Bilangan/Tahun
  1. PAKAIAN  PP Bil.2/1985
  2. PAKAIAN ALTERNATIF  SPP Bil.1/2006
  3. HARTA  PP Bil.3/2002
  4. SYARIKAT PEGANGAN KELUARGA  PP Bil.3/1987
  5. HADIAH  PP Bil.3/1998
  6. PIHAK BERKUASA MELULUS PENERIMAAN HADIAH OLEH JABATAN  SPP Bil.5/2008
  7. KAD PERAKAM WAKTU  SPA Bil.11/1981
  8. PERSARAAN DEMI KEPENTINGAN PERKHIDMATAN AWAM  PP Bil.23/2007
  9. PERHUBUNGAN DENGAN RAJA-RAJA  SPA Bil.4/1993
  10. PERATURAN MENGUTIP DERMA OLEH PERTUBUHAN DARI ORANG RAMAI  SPA Bil.6/1987
  11. KEBENARAN TAK HADIR BERTUGAS ATAS SEBAB KECEMASAN AM  PP Bil.1/1986
  12. PENGLIBATAN PEGAWAI DALAM KOPERASI  PP Bil.9/1995
  13. KEBENARAN KELUAR NEGERI  SPA Bil.1/1984
  14. PENGLIBATAN DALAM AL-ARQAM SPA Bil.4/1994
  15. MENJADI LEMBAGA PENGARAH DALAM SYARIKAT  PP Bil.3/1985

Dikemaskini pada :17 Oct 2011

Muka Surat 12
Kemaskini pada 31 Jan 2020