-->
   Alamat, Telefon dan Faks
Jabatan Perdana Menteri
Setia Perdana 8, Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 Putrajaya,
Malaysia.
 
No. Telefon : 603-8000 8000
No. Faksimile : 603-8888 3904
E-mel : info@jpm.gov.my

Dikemaskini pada :31 Jan 2020
Kemaskini pada 31 Jan 2020