-->
   Tidak Hadir Bertugas dan Dapat Dikesan

 

     Meminda Sijil Cuti Sakit Atau Mengemukakan Sijil Cuti Sakit Palsu  
       
  Ponteng Kerja  
       
  Tidak Hadir Bertugas 7 Hari Berturut-turut  

 

 

Dikemaskini pada :10 Jan 2020
Kemaskini pada 31 Jan 2020